FUJI STAYS WITH YOU

คุณธีระ วงศ์พัฒนาสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่น โคโค่ อิฉิบันยะ และผลิตภัณฑ์ฟูจิชะ กรีนที ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ด้วยข้าวสารญี่ปุ่น Fuji Hikari จำนวน 2,000 กิโลกรัม และน้ำดื่ม O3 จำนวน 4,800 ขวด มูลค่ารวม 256,000 บาท ผ่านรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” โดยมีคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ที่กำลังประสบกับความยากลำบากในครั้งนี้

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในนามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างกำลังใจ พร้อมก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

ร่วมใจสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ – มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่น โคโค่ อิฉิบันยะ และผลิตภัณฑ์ฟูจิชะ กรีนที ร่วมบริจาคเงิน 250,000 บาท ให้กับมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อสมทบทุนการผลิตเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในนามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างกำลังใจ และสนับสนุนให้การดำเนินงานของมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

01
02
01
02
previous arrow
next arrow