หมายเหตุ:
 • สามารถสะสม Magic Point ได้สูงสุดไม่เกิน 30 Magic Points โดยระบบจะทำการตัด Magic Point เพื่อให้เป็นส่วนลดค่าอาหารโดยอัตโนมัติ ดังนี้
  • ยอดทานน้อยกว่า 500 บาท ไม่ถูกตัด Magic Point
  • ยอดทานตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,500 บาท ตัด 10 Magic Points โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นส่วนลด 500 บาท
  • ยอดทานตั้งแต่ 1,00 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,500 บาท ตัด 20 Magic Points โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นส่วนลด 1,000 บาท
  • ยอดทานตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ตัด 30 Magic Points โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นส่วนลด 1,500 บาท
 • การสะสม Magic Point ระบบจะแยกจัดเก็บ Magic Point ของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ และโคโค่ อิฉิบันยะ ทั้งนี้ระบบจะไม่สามารถนำ Magic Point ที่เก็บบันทึกของแต่ละร้านมารวมกันเพื่อรับส่วนลดที่ร้านใดร้านหนึ่งได้

การสมัคร Fuji E-Member
เพียงทานครบ 500 บาท รับสิทธิ์สมัคร Fuji E-Member ค่าสมัคร Fuji E-Member ราคา 500 บาท

สิทธิ์ในการต่ออายุ
 • สมาชิกที่สะสม Magic Zero ได้ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับการต่ออายุอีก 3 ปีโดยอัตโนมัตินับจากวันที่ปรับสถานะ
 • การรักษาสถานะต่อเนื่องสำหรับสมาชิกส่วนลด 15% เมื่อสะสม Magic Zero ได้มากกว่า 100,000 Magic Zero ภายใน 3 ปี เมื่อครบอายุระบบจะใช้ Magic Zero ของสมาชิกที่มีในบัตรเกินกว่า 100,000 Magic Zero ทั้งหมดเพื่อทำการต่ออายุสมาชิกและรักษาสถานะส่วนลด 15% ให้โดยอัตโนมัติ โดยจะเริ่มนับจากเดือนที่ครบกำหนดหมดอายุเดิมต่อไปอีก 3 ปี (Magic Zero เดิมจะถูกปรับให้เหลือ 0 เพื่อให้สมาชิกเริ่มสะสมใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • สมาชิกที่สะสม Magic Zero ไม่ครบตามเงื่อนไขภายใน 3 ปี นับจากเดือนที่สมัครหรือปรับสถานะส่วนลดสมาชิก คะแนนสะสม Magic Zero ที่เหลือจะหมดอายุอัตโนมัติ
 • เมื่อ Fuji E-Member หมดอายุ Magic Point ที่ได้รับจากการรับประทานที่ร้านโคโค่ อิฉิบันยะในระบบสมาชิกเดียวกัน จะหมดอายุตามโดยอัตโนมัติเช่นกัน
 • Fuji E-Member เมื่อสมาชิกหมดอายุ จะต้องทำการต่ออายุสมาชิก Fuji E-Member เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น CoCo E-Member ได้