TAKE AWAY MENU
Katsudon

ข้าวหน้าหมูทอด

ราคา : 150 บาท

รายละเอียด

Salmon Garlic Fried Rice

ข้าวผัดกระเทียมปลาแซลมอน

ราคา : 120 บาท

รายละเอียด

Ebi Fry Don

ข้าวหน้ากุ้งชุบเกล็ดขนมปังทอด

ราคา : 160 บาท

รายละเอียด

Katsu Curry Rice

ข้าวหน้าแกงกะหรี่หมูชุบเกล็ดขนมปังทอด

ราคา : 190 บาท

รายละเอียด