Home
About Us Promotion Fuji Smart Card News Branches Contact Us
 
Restaurants
Entertainment
Product
Fuji Cha Green Tea
Fuji Cha Green Tea Genmai
O3 Drinking Water
Fuji Salad Dressing
Fuji Japanese Sauce
Hospitality
 
Fuji Japanese Sauce

Fuji Japanese Sauce - “Turn Your Kitchen into Fuji’s”

นอกจากนี้ เรายังมีซอสญี่ปุ่นต่างๆไว้ตอบสนองลูกค้าที่ต้องการปรุงอาหารญี่ปุ่นด้วยตนเองที่บ้านทั้งซอสโชยุและซอสเทอริยากิ รวมไปถึงฟูจิซอส

Fuji Shoyu SauceFuji Shoyu Sauce : เราใช้ถั่วเหลืองญี่ปุ่นหมักแบบญี่ปุ่นแท้ๆ หมักในลังไม้ในเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมจนกว่าจะได้น้ำโชยุหอมกรุ่นที่ไม่เหมือนใคร ซอสโชยุของเราจึงมีรสชาติออกหวานนิดๆเหมาะสำหรับอาหารจำพวกปิ้งย่างและใช้หมักสเต็กทั้งหลายFuji Teriyaki Sauce

Fuji Teriyaki Sauce : ทำจากถั่วเหลืองอย่างดีและปรุงรสด้วยส่วนผสมอื่นๆ ตามสูตรแบบญี่ปุ่นซึ่งจะมีรสชาติเดียวกับที่ร้านอาหารฟูจิทุกประการ