Home
About Us Promotion Fuji Smart Card News Branches Contact Us
 
Top Class Vision
Top Team Work
Organization Chart of Fuji Group
Top Power
Top Ideas
Top Quality
Top Mind
Top Award
Top Flavor
 
About us

จากรากฐานอันมั่นคง ธุรกิจของฟูจิกรุ๊ปได้รับการพัฒนาจนเติบใหญ่เรื่อยมา เราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเพียงเท่านั้น หากเรายังมีธุรกิจอื่นๆ อันเป็นบริษัทย่อยต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจดั้งเดิมให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บริษัทย่อยของเราแบ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ Fuji, บริษัทรับบริหารเกี่ยวกับงานระบบไอที, บริษัทรับตกแต่งภายในรวมไปถึงบริษัทรับวางแผนโฆษณาและการตลาด

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของบริษัทย่อยทั้งหลายเหล่านี้ ช่วยให้เรามีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น